Кариес

Зъбният кариес е патологичен процес, който се причинява от кариесогенните микроорганизми на зъбната плака. Започва с локализирана деминерализация и разпадане на твърдите зъбни тъкани, в резултат на което се образува дефект с форма на кухина. Кариесът протича с редуване на периоди на деминерализация и реминерализацияв зависимост от рН на зъбната повърхност. При наличие на ферментиращи въглехидрати в зъбната плака се засилва метаболитната активност на бактериите, рН се понижава под 5.5 в плаката и започва процес на деминерализация; при липса на въглехидрати рН се повишава над 5.5 и започва реминерализация. Тези два процеса могат да протичат едновременно в една и съща лезия. В нашата уеб-ориентирана база данни на различни места са публикувани начините на лечението на кариеса, неговата епидемиология, клинична картина, симптоми, прогноза, методи за диагноза и диференциална диагноза.

Какво е кариес?    Композит

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-tourinfo.com    Информация за пациента

Първичен кариес

Кариесът е може би най-честото заболяване при човека. В практиката са използвани различни класификации на кариеса, но може би най-удачно е разделянето на кариеса на първичен и вторичен. Първичният се развива на места, на които няма лекуван преди това кариес - на снимката горе се вижда дъвкателна повърхност на първи горен молар, в централната фисура на който се е развил кариес. Обратно, вторичният кариес се развива около стари обтурации, които по една или друга причина са компрометирани; между обтуровъчния материал и зъба се задържат хранителни остатъци, които постепенно се разпадат и се превръщат в идеална хранителна среда за развитие на кариесогенни микроорганизми. На снимката долу се вижда кариес около стара амалгамена обтурация.

Вторичен кариес

Вторичен кариес около стара амалгамена обтурация

Зъболекар в Пловдив    Зъбни импланти 

www.investor-bg.com    www.ralev.name    www.simeonov.ws

България